Medeltida murslev av järnplåt
Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

Murslev

Murslev var ett verktyg som användes, och fortfarande används, vid murning och putsning vid byggen. Mursleven är tillverkad av järn och hittades vid vid ombyggnationen av Slussen år 1933.

Att låta bygga hus i tegel var under medeltiden mycket dyrt men modernt. Tekniken att bränna lera till tegel introducerades av munkar i Mälardalen på 1200-talet. Då var Stockholm en trästad där ensdat byggnader som bykyrkan och klostren var byggda i tegel. De många stadsbränderna gjorde att myndigheterna genom olika burspråk (förelägganden) drev på att allt fler hus skulle byggas i sten än i trä. Vid medeltidens slut var Stockholm en stad byggd av främst sten och tegel, något som var unikt för dåvarande Sverige.

Föremålet står utsällt på Medeltidsmuseet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad