Föremål

Bebyggelse vid Slussen 1540-tal

Platsen vi idag kallar Slussen har en lång historia.
Slussen förbinder Åsön, det medeltida namnet på Södermalm, med Gamla stan där Stockholm växte fram under 1200-talet. Hit har man under hundratals år färdats med häst, båt och släde.

Innan den första slussen byggdes drogs båtar uppströms in i Mälaren. Det var ett hårt och farligt arbete. De större fartygen, koggarna, ankrade vid Kogghamn (nuvarande Skeppsbron).

Slussen har fått sitt namn efter den lyft- och sänkanordning för fartyg mellan Mälaren och Östersjön som funnits sedan 1600-talet. Den nuvarande slussen är den fjärde i ordningen.

Sedan 2013 har arkeologer grävt vid Slussen på grund av omfattande ombyggnationer av platsen. Syftet med utgrävningarna är att ta reda på när bebyggelsen i denna del av Södermalm etablerades och vilken typ av bebyggelse och verksamhet som fanns på platsen. Under utgrävningarna har flera tomter från olika tidsperioder grävts fram och man vill i och med detta försöka fastställa invånarnas sociala status.

På bilden syns flera husgrunder och en stengata med ränna i mitten. Husgrunderna kan vara rester av handelsgårdar med varumagasin, kokhus, stall, fähus, och bostäder som formade planlagda gårdar på reglerade tomter.

Fotograf: Arkeologikonsult

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Kvarteret Ormen, Stora Glasbruksgatan

Kvarteret Ormen, Stora Glasbruksgatan

Medeltida kammar och keramik från Slussen

Medeltida kammar och keramik från Slussen

Slussen : en plats i ständig förvandling / Text: Kerstin Söderlund

Slussen : en plats i ständig förvandling / Text: Kerstin Söderlund

Stockholm utanför Stadsholmen
Tema

Stockholm utanför Stadsholmen

Under medeltiden växte Stockholm utanför ön Stadsholmen. Människor bodde både på Södermalm och Norrmalm.

Vapensten från Söderport

Vapensten från Söderport