Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Riddarhuset / fotografier: Hans Hammarskiöld ; texter: Alf Åberg, Claes Ellehag och Anna Hamilton

En bok om den svenska adelns historia och om Riddarhuset i Stockholm och dess bakgrund. Boken är full av vackra bilder, som ofta föreställer detaljer från Riddarhusets insida och utsida.

Om Riddarhuset, den svenska adelns palats, berättas att det fanns många idéer om var i staden det skulle ligga, och när man väl börjat bygga avlöste olika arkitekter varandra, alla med olika smak.

När man läst i boken om förnäma herrar med vackra släktnamn och stiliga vapensköldar kan man bläddra till slutet, där det finns ett utdrag ur skriften Svenska adelsmäns öden: också en Adelskalender. Den gavs ut 1872 och innehåller helt andra fakta än man är van att läsa om adelsherrar. Där nämns bland annat följande olyckor:

Duglies, Lennart Georg, major i arméen, dog 1766 deraf att han stötte sig illa i halsen av sin tobakspipa, då han i följd af hästarnes skenande vagnen körde omkull.

Fuchs von Bühhlstein, Pehr Gustaf, page hos enkedrottningen, blef fånig och dödade sig med en spik, den han med en hammare inslog i hufvudet.

Och ur en lista över adelsmän med många barn:

Danckwardt, Joachim, borgmästare i Nyköping, död 1648, hade 29 barn med trenne hustrur. Och inalles med barn och barnbarn, 133 stycken, deraf 88 lefde vid hans död.

207 sidor.

Innehåll
ADELN OCH RIDDARHUSET
Den svenska adelns ursprung
1500-talet. Konsolideringstiden
1600-talet. Stormakt och elände
Frihetstiden. Ståndsstriderna fortsätter
Den gustavianska tiden. Vänner och fiender
Tiden 1809-65. Ståndsriksdagens slut
Epilog
RIDDARHUSET – I GÅR, I DAG ...
Adlande och introduktion
Sköldebreven, adelskapets bevis
Lantmarskalken
Lantmarskalksstolen
Vapensköldarna på Riddarhuset
"ADELSFOLCKETS HUUS"
Det äldsta riddarhuset vid Tyska kyrkan
Det nya riddarhuset
Simon de la Vallée, riddarhusarkitekt 1641-42
Henrich Wilhelm, riddarhusarkitekt 1646-52
Justus Vingboons, riddarhusarkitekt 1653-56
Jean de la Vallée, riddarhusarkitekt 1656-74
Det allegoriska utsmyckningsprogrammet
Riddarhusets vidare öden efter Jean de la Vallées tid
Riddarhuset under 1700-talet
Riddarhuset under 1800- och 1900-talen
RIDDARHUSET – I GÅR, I DAG ...
Minnen från 1800-talet
Adelsmöte på Riddarhuset
Donationer och fonder
Plafondmålningen i riddarhussalen
Den svenska adeln – i går, i dag …
UR ’SVENSKA ADELSMÄNS ÖDEN ...’
FÖRTECKNING PÅ SAMTLIGA ÄTTER

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad