Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Josefina Gustava kom till Stockholm för att söka jobb på Frälsningsarméns tryckeri. Bara någon månad senare togs hon i på Katarina sinnessjukhus. Hon hade då, enligt sjukjournalen, varit orolig och ”sprang omkring på gatorna utan mål”. I journalen kan man också läsa att hon blev tagen av polisen i samband med att hon hade gått till Rosendals slott för att sjunga för kungen.

Katarina sinnessjukhus öppnade 1898 och var ett sjukhus för personer med psykisk ohälsa, vilka på den här kallades sinnessjuka. Sjukhusvistelse för dessa personer ansågs nödvändig och allt fler togs in för behandling. Katarina sinnessjukhus var först ett provisoriskt sjukhus, men blev från 1903 ett permanent så kallat sinnessjukhus.

Läs den renskrivna sjukjournalen här.

Sjukjournal

N:o 149 Nilsdotter Josefina  Gustava sömmerska intagen den 11/7 1903

Född den 15/11 1864 i Grimetons S:n Hallands län

Hemort: Göteborg, ogift inga barn.

 Anamnes. Född på landet: Fadern torpare. En syster till pat. sinnesjuk, för 10 år sedan vårdad i Lunds hospital, är nu frisk. Pat. har vanlig folkskolebildning, är confirmerad. Vistades i hemmet till sitt 16de år.; sedan dess haft olika platser, bl.a som hotellstäderska, och under denna tid ansträngt sig mycket. De sista fem åren sömmerska. Spritmissbruk och venerisk infektion förnekas. Sedan 1893 flera gånger sinnesjuk. Intagen å Göteborgs Försörjningsinrättning (Gibraltar) 7 gånger.

Pat. kom hit till Stockholm i juni d.å. för att söka plats vid Frälsningsarmens tryckeri. Blef i slutet af juni orolig och sprang omkring på gatorna utan mål.  Gick till Rosendals slott för att sjunga för Kungen och utpyntade sig med en törnekrona på hufvudet för att lättare ådraga sig hans uppmärksamhet. Togs då, i Juli af polisen och fördes till Maria asyl, derifrån pat. på remiss af Öfverst. Ämb med stöd af läk-betyg af andre Stadsläkaren Dr. G. Sundberg intogs på S.p.S.

Status presens vid inkomsten.

Pat. är sängliggande något exalterad är vänlig och höflig talar redigt, minne godt, tankeverksamhet liflig; hallucinationer ej påvisbara.

Pupiller och patellar reflexer utan anm. Sömnn och aptit goda; renlig.

 Daganteckningar

18/7 Uppe. Lugn. Arbetar.

25/7 Öfverföres till Katarina Sj.

14/8 Utskifves på försök för att skaffa sig arbete.

15/8 Återkommer. Har i natt sofvit på bara marken under en buske. Lindrigt exallterad; Sjunger. Erotiska fantasier.

24/9 Utskrifs till Göteborg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad