Text

Anna Georgina polisanmäls som ”sinnessjuk” 1892

Doktor Lundström, som bodde på Drottnigngatan 73, tyckte att den frånskilda kvinnan Anna Georgina hade hängt efter honom och uppträtt påträngande och ”besynnerligt” vid flera tillfällen. Han tog därför med henne till polisstationen och anmälde henne som ”sinnessjuk” och i behov av vård.

Synen på personer med psykisk ohälsa har skiftat starkt under olika tider, och de fick ofta ofta utstå både plågsamma och förnedrande omständigheter. Under 1800-talets senare del började dessa personer ses som sjuka och i behov av vård. Ibland behövdes inte speciellt mycket för att en person skulle definieras som ”sinnesjuk”.

Så här står det i polisrapporten om Anna Georgina: 

Rapport Onsdagen den 16 Mars 1892

 Ang. Vettervik Anna Georgina. Frånskild hustru f. 183/1251

Sinnesjuk och i behof af vård.

Tisdagen den 15 dennes kl:5 e.m. inkom å polisstationen Medicine doctor C.O. Lundström, som bor i huset No 73 A vid Drottninggatan, medförande frånskilda hustrun Anna Georgina Vettervik, dervid doktor Lindström anmälde, att hustru Vettervik led af sinnessjukdom, ofredade honom i hans bostad och var i behof af vård å asyl för sinnessjuka.

Rörande hustru Vetterviks sinnestillstånd och föregående lefnadsförhållanden inlemnade doctor Lindström bifogade handlingar. Sedan doktor Lindström härstädes anmält klagomål öfver hustru Vetterviks efterhängsenhet och besynnerliga uppträdande, blef hustru Vettervik: första gången för omkring 3 veckor sedan å polisstationen allvarligt tillsagd, att icke vidare onödigtvis besvära doctor Lindström med sina besök. Denna tillsägelse tycktes emellertid ej medföra åsyftad verkan. Då nya klagomål gjordes emot hustru Vettervik, blef hon för omkring en vecka sedan öfverlämnad till Detektiv Afdelningen och der varnad för lösdriveri.

Icke heller detta synes i någon mån inverkat på hustru Vettervik eller kommit henne att ändra sina vanor, hvarför doctor Lindström nu ånyo anhållit om polisens hjälp för att blifva henne kvitt.

Då hustru Vettervik enligt bifogade läkarintyg lider af sinnessjukdom och saknar nödig vård af anhöriga, anhålles vördsamt att Kungliga Poliskammaren måtte föranstalta om hennes intagande å asyl för sinnessjuka.

För att denna dag inställas i Kungl Poliskammaren har hustru Vettervik blifvit qvarhållen å Detektivstationen, dit hon affördes, enär hon här å stationen ej kunde lämnas tillräcklig vård öfver natten.

Stockholm som ofvan

H.N. Engnell

E. Thörnwall

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Frälsningssoldaten Carl Wilhelm Nilsson tas in på Katarina sinnessjukhus - sjukjournal 1903

Frälsningssoldaten Carl Wilhelm Nilsson tas in på Katarina sinnessjukhus - sjukjournal 1903

Hermanda Hedberg, 33, rapporteras av grannar vara oförmögen att ta hand om sina barn - polisrapport inkommen till dårdiariet 28 juli 1892

Hermanda Hedberg, 33, rapporteras av grannar vara oförmögen att ta hand om sina barn - polisrapport inkommen till dårdiariet 28 juli 1892

Hulda Olivia anses "sinnessjuk" och blir tagen av polisen - polisrapport 1903

Hulda Olivia anses "sinnessjuk" och blir tagen av polisen - polisrapport 1903

Hulda Olivia tas in på Katarina sinnessjukhus efter moderns död - sjukjournal 1903

Hulda Olivia tas in på Katarina sinnessjukhus efter moderns död - sjukjournal 1903

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Skrädderiarbetaren Rudolf Herman tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Skrädderiarbetaren Rudolf Herman tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Snickeriarbetaren Johan Rudolf tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Snickeriarbetaren Johan Rudolf tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Sockerbageriarbetaren Nils Hedén polisanmäls av sockerbagare Stenberg för våldsamt uppträdande 1892

Sockerbageriarbetaren Nils Hedén polisanmäls av sockerbagare Stenberg för våldsamt uppträdande 1892

Stockholms hospital för sinnessjuka vill ha hjälp med patient - brev till Dr Nyström 1892

Stockholms hospital för sinnessjuka vill ha hjälp med patient - brev till Dr Nyström 1892