Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anna Georgina polisanmäls som ”sinnessjuk” 1892

Doktor Lundström, som bodde på Drottnigngatan 73, tyckte att den frånskilda kvinnan Anna Georgina hade hängt efter honom och uppträtt påträngande och ”besynnerligt” vid flera tillfällen. Han tog därför med henne till polisstationen och anmälde henne som ”sinnessjuk” och i behov av vård.

Synen på personer med psykisk ohälsa har skiftat starkt under olika tider, och de fick ofta ofta utstå både plågsamma och förnedrande omständigheter. Under 1800-talets senare del började dessa personer ses som sjuka och i behov av vård. Ibland behövdes inte speciellt mycket för att en person skulle definieras som ”sinnesjuk”.

Så här står det i polisrapporten om Anna Georgina: 

Rapport Onsdagen den 16 Mars 1892

 Ang. Vettervik Anna Georgina. Frånskild hustru f. 183/1251

Sinnesjuk och i behof af vård.

Tisdagen den 15 dennes kl:5 e.m. inkom å polisstationen Medicine doctor C.O. Lundström, som bor i huset No 73 A vid Drottninggatan, medförande frånskilda hustrun Anna Georgina Vettervik, dervid doktor Lindström anmälde, att hustru Vettervik led af sinnessjukdom, ofredade honom i hans bostad och var i behof af vård å asyl för sinnessjuka.

Rörande hustru Vetterviks sinnestillstånd och föregående lefnadsförhållanden inlemnade doctor Lindström bifogade handlingar. Sedan doktor Lindström härstädes anmält klagomål öfver hustru Vetterviks efterhängsenhet och besynnerliga uppträdande, blef hustru Vettervik: första gången för omkring 3 veckor sedan å polisstationen allvarligt tillsagd, att icke vidare onödigtvis besvära doctor Lindström med sina besök. Denna tillsägelse tycktes emellertid ej medföra åsyftad verkan. Då nya klagomål gjordes emot hustru Vettervik, blef hon för omkring en vecka sedan öfverlämnad till Detektiv Afdelningen och der varnad för lösdriveri.

Icke heller detta synes i någon mån inverkat på hustru Vettervik eller kommit henne att ändra sina vanor, hvarför doctor Lindström nu ånyo anhållit om polisens hjälp för att blifva henne kvitt.

Då hustru Vettervik enligt bifogade läkarintyg lider af sinnessjukdom och saknar nödig vård af anhöriga, anhålles vördsamt att Kungliga Poliskammaren måtte föranstalta om hennes intagande å asyl för sinnessjuka.

För att denna dag inställas i Kungl Poliskammaren har hustru Vettervik blifvit qvarhållen å Detektivstationen, dit hon affördes, enär hon här å stationen ej kunde lämnas tillräcklig vård öfver natten.

Stockholm som ofvan

H.N. Engnell

E. Thörnwall

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad