Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Snickeriarbetaren Johan Rudolf tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Johan Rudolf arbetade som snickare och togs in på Katarina sinnessjuk när han var 32 år. Enligt sjukjournalen missbrukade han alkohol och hade plötsligt blivit nervös och orolig samt sett konstiga saker.

Katarina sinnessjukhus öppnade 1898 som ett provisoriskt sinnesjukhus. Under den här tiden ansåg man att behovet av sjukhusvård för personer med psykisk ohälsa, eller sinnesjuka som de kallades då, var väldigt stort. Fler och fler personer togs därför in på sjukhus för behandling. Normerna för vad som definierats som sjukt eller inte har varierat stark mellan olika tider. Från 1903 blev Katarina sjukhus ett permanent sinnessjukhus.

Läs den renskrivna sjukjournalen här:

Sjukjournal

N:o 151 Wingård Johan Rudolf Alexander snickeriarb. Född den 11/7 1871 i Stockholm. Hemort: Stockholm Johannesg. 6

Anamnes. Fadern landtbruksinspektor, alkoholist. Hereditaria för öfrigt okända. Pat är född i Sthlm, har vanlig folkskolebildning, confirmerad. Gift 1898, 1 barn. Har missbrukat alkohol i hög grad. […] förnekas. Arbetat som snickare ända till insjuknandet.

D. 21 juli d.å. blef pat. plötsligt orolig, nervös, kunde ej sofva, såg ”gubbar”, tyckte att taflorna ”hoppade på väggarne”. Intogs härstädes 25/9 03 på remiss af Öfverst. Ämb. Med stöd af läk. Betyg af Dr Dalsjö.

Status presens v. inkomsten F.n. teml. lugn. Svarar höfligt på frågor. Anser sig heta ”Per Östlund”. Hör ”röster”. Sömn och aptit goda. Pupiller och patellarreflexer utan anm. Vistas å  oroliga öfvervakningen

Daganteckningar:

27-9 Öfverföres till lugna öfvervakningen

30-7 Får kläder.

31-7 Vistas ute. Sjukdomsinsigt

4-8 Utskifves till[..]

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad