Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hermanda Hedberg, 33, rapporteras av grannar vara oförmögen att ta hand om sina barn - polisrapport inkommen till dårdiariet 28 juli 1892

Grannen Emma Olsson kom upp till stationen för att berätta om Hermanda Hedbergs sinnessjukdom. Grannarna hade enligt Olsson tillsyn över Hedberg och hennes två små barn. Frånskilda Hedbergs prästbetyg ger för handen att hon är mor till åtta barn. Polisrapporten renskriven: 

"Rapport. Torsdagen den 28 juli 1892. Ang. Sinnesrubbade frånskilda hustrun Hermanda Hedberg.

Onsdagen den 27 dennes kl. 7.15. e.m. anmälde å polisstationen hustru Emma Olsson, som bor i huset No 51 vid Surbrunnsgatan, att i samma hus 3 tr. upp boende frånskilda hustrun Hermanda Hedberg led af sinnessjukdom och behöfde vård å sjukhus, samt att hon hos sig hade tvenne barn, en flicka omkring 4 år och ett gossebarn 5 månader gammalt, hvilka hon var oförmögen att vårda.

Hustru Hedbergs grannar hafva förnärvarande tillsyn öfver den sinnesrubbade och hennes båda barn.

Hennes förre man Wilhelm Hedberg, hvilken har anställning som inspektor å Gustafsbergs porslinfabrik, lärer vilja åtaga sig den 4-åriga flickans upfostran.

Med gossebarnet har inspektoren Hedberg sagt sig ej vilja taga någon befattning, enär detta blifvit framfödt flera år efter äktenskapets uplösning.

Läkarebetyg samt prest och rotemansbetyg bifogas.

Stockholm som ofvan
J.A. Wahlström."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad