Text

Sockerbageriarbetaren Nils Hedén polisanmäls av sockerbagare Stenberg för våldsamt uppträdande 1892

Bageriarbetaren Nils Albert Héden anmäldes för att han flera gånger skulle ha kommit in i bagare Stenbergs butik och krävt pengar för utfört arbete. Han hade, enligt bagare Stenberg, uppträtt våldsamt. Nils Hedén häktas och beskrivs av polisen som att han ”antagligen är något sinnessjuk”.

Så här står det i rapporten:

Rapport.

Tisdagen den 30 Augusti 1892

Ang Hedén Niklas Albert, Sockerbageriarbetare, f 18 2/2 60 (Häktad)

Måndagen den 29 dennes kl. 2,45 e.m. inkom å distriktets polisstation i huset N:17 vid Clara Norra Kyrkogatan boende Sockerbagaren A.B: Stenberg, medförande Sockerbageriarbetaren Niklas Albert Hedén, dervid Stenberg anmälde att Hedén vid flera olika tillfällen under de senaste 8 dagarna och senast ifrågavarande dag inkommit i hans butik i ofvannämnda hus och fordrat penningar, som han påstått sig hafva tillgodo för gjort arbete, samt att han dervid varit våldsam och måst med våld avlägsnas, hvarför Stenberg anhöll att Hedén, som antagligen är något sinnessjuk måtte genom polisens försorg omhändertagas.

Som Hedén var i saknad af bostad och ingen anhörig har kunnat anträffas som kunnat taga vård om honom så har han blivit i Stadens häkte insatt.

Hedéns prestbetyg jemte ett af doktor Erdman utfärdat läkarintyg bifogas rapporten.

Stockholm som ofvan

Salomon Hallgren

 

 

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Georgina polisanmäls som ”sinnessjuk” 1892

Anna Georgina polisanmäls som ”sinnessjuk” 1892

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Frälsningssoldaten Carl Wilhelm Nilsson tas in på Katarina sinnessjukhus - sjukjournal 1903

Frälsningssoldaten Carl Wilhelm Nilsson tas in på Katarina sinnessjukhus - sjukjournal 1903

Hermanda Hedberg, 33, rapporteras av grannar vara oförmögen att ta hand om sina barn - polisrapport inkommen till dårdiariet 28 juli 1892

Hermanda Hedberg, 33, rapporteras av grannar vara oförmögen att ta hand om sina barn - polisrapport inkommen till dårdiariet 28 juli 1892

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Skrädderiarbetaren Rudolf Herman tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Skrädderiarbetaren Rudolf Herman tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Snickeriarbetaren Johan Rudolf tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Snickeriarbetaren Johan Rudolf tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903