Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Skrädderiarbetaren Rudolf Herman tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Rudolf  Herman var 31 år när han togs in på Katarina sinnessjukhus. I hans sjukjournal kan man bland annat läsa att han var våldsam och retlig och att han hade hotat att mörda sina föräldrar.

Katarina sinnessjukhus var ett sjukhus för personer med psykisk ohälsa. Sjukhuset öppnade 1898. Vid den här tiden ansåg man att personer med psykisk ohälsa bäst behandlades på sjukhus, och många människor tog in på så kallade sinnessjukhus. Personer med psykisk ohälsa kallades förr sinnessjuka, dårar eller vansinniga. Katarina sinnessjukhus var först ett provisoriskt sjukhus, men blev från 1903 ett permanent så kallat sinnessjukhus.

Läs den renskrivna sjukjournalen här:

Sjukjournal

 

Nr 113 Cedergren Rudolf Herman Elias Skräddariarb.

Född den 19/11 1871 i Clara förs. Sthlm. Hemort Stockholm

Intagen med stöd af  Bil A ( Dr H Berg[svårläst].

De åtföljande handlingarna innehålla Två mostrar till pat. sinnesjuka. Pat. har gått i folksskola och confirmerats i Stockholm. Har haft anställning som skrädderiarb. hos fadern. Sedan många år onanist. Visat tecken till sinnessjukdom sedan Maj 1902.

Har sedan dess varit våldsam och retlig till lynnet. Har flera ggr hotat att mörda sina föräldrar, emedan han ”blivit orättvist behandlad af dem i synnerhet af modern”; Våldsamheten anfallsvis med relativt lugn mellantiden.

Status presens 3.6.03 Pat. är ngt öfver medellängd. Hull och muskulatur ordinärt utvecklade; Hufvudet ovanligt litet, Ej fullt symmetriskt; Hyn blek. Ögon ljusblå, hår cendré;

Pat. skrattar mycket, skenbart omotiveradt, lynnet är på sjukhuset temligen fogligt. Sinnesstämning f.n. vänlig; uppmärksamhet god; uppfattning klen; minnet godt; tankeverksamhet liflig, oredig, svarar på frågor med ett svammel af ord, som ej höra till ämnet; ”ju mer han talar, desto svårare har han att få reda i hvad han säger” Upprepar ofta svaren flera gånger. Sinnes- och tankevillor ej påvisbara.

Pat. förhålla sig mellan ronderna lugn går uppe, vistas om dagarne i parken. Äter och kläder sig sjelf, god aptit och temligen god sömn;

[…] syn och hörsel goda. Pupiller och patellarreflexer normala.

Från mil organ intet att anm.

Daganteckningar:

10/6 Hjelper till med hvarjehanda

9/8 Hemtages af fadren. I huvudsak psyckiskt  oförändrad.

 

 

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad