Läs rapporten i original
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Hulda Olivia anses "sinnessjuk" och blir tagen av polisen - polisrapport 1903

Hulda Olivia hade kommit med tåg till Stockholm från Spånga, och på stationen blev hon tagen av polisen och förd till polisstationen. I polisrapporten kan man läsa att det ”tydligt syntes att hon var sinnessjuk” och att hon var i stort behov av vård på sjukhus. 

Från senare delen av 1800-talet ansåg man att personer som visade tecken på psykisk ohälsa, eller sinnessjukdom som det kallades då, skulle läggas in på sjukhus för behandling. Hur normerna har sett ut för vad som har betecknats som sjukt och friskt har varierat mycket mellan olika tider och platser.

Läs den renskrivna polisrapporten här:

Rapport

Torsdagen den 9 Juli 1903 Ang. Malm Hulda Olivia: ogift f. 1826/874

Sinnessjuk

Onsdagen den 8 dennes kl 8.15 e.m. införde konstapeln Nr 21 Åhlén å stationen en sinnessjuk qvinna som befunnits vara ogifta Hulda Olivia Malm, under rapport, att han anhållit qvinnan i veststibulen till ventsalarne inom stationshuset vid Centralbangården, emedan tydligt syntes att hon var sinnessjuk och saknade vårdare samt att qvinnan kort förut ankommit med bantåg från Spånga o enligt samma upplysningar hade qvinnan afrest med bantåg från Stockholm idag på eftermiddagen och af stationsmästaren vid Spånga jernvägsstation blifvit med bantåg återskickad hit. Hon saknar bostad och vård af annan och är enligt intyg från medicine doktor Erdman i trängande behof af vård å hospital.

Stockholm som ofvan

A.Sjunnesson

Hulda Olivia blev sedan intagen på Katarina sinnessjukhus. Här kan du  läsa hennes sjukjournal.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad