Text

Hulda Olivia tas in på Katarina sinnessjukhus efter moderns död - sjukjournal 1903

Hulda Olivia var 29 år när hon togs in på Katarina sinnessjukhus. I sjukjournalen beskrivs hon som prostituerad och som missbrukare av både sprit och morfin. Hon ansågs bland annat tala osammanhängande och vara kraftigt förvirrad.

Katarina sinnessjukhus öppnade 1898 och var ett sjukhus för personer med psykisk ohälsa, vilka på den här kallades sinnessjuka, vansinniga eller dårar. Intagning på sjukhus för personer med psykisk ohälsa ansågs nödvändig och allt fler personer togs in för behandling. Katarina sinnessjukhus var först ett provisoriskt sjukhus, men blev från 1903 ett permanent så kallat sinnessjukhus. Sjukhuset med sina filialer lades ned 1933 då mentalsjukhuset Beckomberga öppnade.

 Läs sjukjournalen renskriven här:

 Sjukjournal vid S.p.S

Nr 163 Malm Hulda Olivia

Född den 26 Aug 1874i Svinesta S:n i Östergötland Hemort : Stockholm

Född på landet. Kom vid unga år till Stockholm. Prostituerad sedan 17de året. Har missbrukat sprit, tobak och morfin. Dessa missförhållanden jämte sorg öfver moderns död torde vara orsaken till sjukdomen, som utbröt i slutet af Maj d.å.Pat. började tala osammanhängande, ansåg sig ”förföljd af småprinsarne” skref en sjelfbiografi, som hon lär hafva utbjudit till en bokförläggare för 1000 kr. Ej våldsam mot sig sjelf eller andra. Intages på polisremiss m. stöd af  läk.betyg af Dr Th. Erdman om trängande behof af hostipalvård.

Status presens v. ank. Förvirrad, våldsam sönderrivande sparkar och slår omkring sig. Anser sig vara sjuksköterska och hafva botat alla de öfriga patienterna; ”Gud har gjort det på hennes bön.” ser ormar och allehanda smådjur”, hör ”röster”. Sömn och aptit dåliga, osnygg.

Tillåter ej någon närmare kroppundersökning. Isoleras. [...]

Dagsanteckningar:

20/7 lugnare och redigare. Öfverföres till oroliga övervakningen.

22/7 Temp 39 [...]

23/7 Åter orolig och stojande. Ser ormar.

5/8 Uppe arbetar 7/8 Öfverföres t. Katarina S.

Innan Hulda kom in på Katarina sinnessjukhus hade hon blivit tagen av polisen. 

Här kan du läsa polisrapporten.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Anna Georgina polisanmäls som ”sinnessjuk” 1892

Anna Georgina polisanmäls som ”sinnessjuk” 1892

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

Anna Teresia Rönnbäck omhändertas vid Slussbron – polisrapport inlämnad till dårdiariet 5 maj 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Fattigjonet Salomon Andersson, 49, omhändertagen efter hot om att spränga slottet i luften - dårdiariet sommaren 1892

Frälsningssoldaten Carl Wilhelm Nilsson tas in på Katarina sinnessjukhus - sjukjournal 1903

Frälsningssoldaten Carl Wilhelm Nilsson tas in på Katarina sinnessjukhus - sjukjournal 1903

Hulda Olivia anses "sinnessjuk" och blir tagen av polisen - polisrapport 1903

Hulda Olivia anses "sinnessjuk" och blir tagen av polisen - polisrapport 1903

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…

Skrädderiarbetaren Rudolf Herman tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Skrädderiarbetaren Rudolf Herman tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Snickeriarbetaren Johan Rudolf tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Snickeriarbetaren Johan Rudolf tas in på Katarina sinnessjukhus – sjukjournal 1903

Spisordning vid Maria sjukhus 1878

Spisordning vid Maria sjukhus 1878