Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Frälsningssoldaten Carl Wilhelm Nilsson tas in på Katarina sinnessjukhus - sjukjournal 1903

Carl Wilhelm Nilsson var jordbruksarbetare och frälsningssoldat. När han var 26 år togs han in på Katarina sinnesjukhus. På den här tiden kallades personer med psykisk ohälsa för sinnessjuka. I Carl Wilhelms journal kan man bland annat läsa att han hade ”religionsgriller” att han skulle ”dö för folket” och att han hade uppenbarelser.

Katarina sinnessjukhus öppnade 1898 som ett provisoriskt sinnessjukhus i det befintliga sjukhuset. Under den här tidsperioden ansåg man att behovet av vård för personer med psykisk ohälsa var väldigt stort, och man började i stor utsträckning att ta in allt fler personer på sjukhus för behandling. Från 1903 blev hela sjukhuset permanent sinnessjukhus med filialer i olika delar av staden.

Läs journalen renskriven här:

Sjukjournal

No:84 Nilsson Carl Wilhelm, Arbetare Löjtn. I F. A.

Född den 9.5 1877 i S. Sandsjö  Kronobergs l. Hemort: Stockholm 10 R

Anamnes. Född och uppfödd på landet. Vanlig folkskolebildning, confirmerad, ingen känd heriditet för nerv- eller sinnessjukdomar. Pat. har varit jordbruksarbetare samt frälsningssoldat. Aldrig begiven på starka drycker.

Sedan våren 1902 religionsgriller, trodde sig skola ”dö för folket”, haft uppenbarelser af Gud, sett människor från en annan verld” etc.

Intogs å Katarina Sjukhus den 18.4.03 på remis af Öfverståthållar- Ämn. Och betyg af Doctor Isrël Holmgren.

Status presens i början af Juni Pat. är betydligt slö, saknar intresse för någonting; vet ej hvad Sjukhusets läkare heter, uppfattning och uppmärksamhet nedsatta, lynne fogligt, hör röster, men vill ej tala om hvad de säga; sömn god, aptit klen. Anemisk och dåligt nutrierad ?? , pupillar- och patellarreflexer utan anmärkning. Detta tillstånd har varit oförändradt sedan inkomsten.

Under 1903 beskrivs läget månadsvis som oförändrat.

1904

24/1 Beder någon gång med lågmäld stämma att få gå ut i staden o besöka frälsningsarmén. Tyst och sluten. Arbetar med buntbinderi.

14/3 Slö, oförändrad.

15/4 Betydligt minnesslö; kommer ofta in och begär permission men kommer ej ihåg från den ena veckan till den andra att permissionerna sedan julen äro borttagna.

1/6 Flyttad till filialen

14/6 Återflyttad till Kat. Sjukhus. Tillståndet oförändrat.

30/7 Tillståndet oförändradt, arbetar på arbetssalen, går för sig sjelf och funderar; svarar slött o i salfelsefull ton på frågor

  

 

 

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad