Text

Spisordning vid Maria sjukhus 1878

I det här dokumentet kan vi läsa vad de intagna vid Maria sjukhus skulle få att äta per dag.

Maria sjukhus var en vårdanstalt för de man kallade för ”akut sinnessjuka”. Alltså personer med psykisk ohälsa. Olika intagna fick olika typer av portioner.

I anvisningarna är de rekommenderade portionerna skrivna i dåtidens viktmått.

Ort är en enhet för vikt. En ort var enligt 1855 års decimalsystem en hundradels skålpund, d.v.s. 4,25 gram. En ort var lika med 100 korn. Kubiktum är ett äldre svenskt volymmått baserat på det svenska tummåttet och användes bland annat i kokböcker. En kanna motsvarade 100 tum³ = 2,61 liter, 1 tum³ = 2,6 cl.

Till frukost serverades, som exempel, ett franskt bröd och 3,9 dl mjölk

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ordningsstadgar för patienter vid Stockholms sjukhem" 1901

"Ordningsstadgar för patienter vid Stockholms sjukhem" 1901

Barnens ö: Dukat för frukost

Barnens ö: Dukat för frukost

Frukostbuffé på Maria Husmodersskola ca 1920

Frukostbuffé på Maria Husmodersskola ca 1920

Hulda Olivia tas in på Katarina sinnessjukhus efter moderns död - sjukjournal 1903

Hulda Olivia tas in på Katarina sinnessjukhus efter moderns död - sjukjournal 1903

Inbjudan till festmåltid med sköldpaddssoppa

Inbjudan till festmåltid med sköldpaddssoppa

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Josefina Gustava tas in på Katarina sinnessjukhus efter försök att uppvakta kungen – sjukjournal 1903

Mathållningen på Sabbatsbergs fattighus 1877

Mathållningen på Sabbatsbergs fattighus 1877

Matsedel för personal på Beckomberga sjukhus 1952

Matsedel för personal på Beckomberga sjukhus 1952

Recept på Fransk kaningryta

Recept på Fransk kaningryta

Recept på dansk klimp, äggvälling och Czernys smörsoppa från Sällskapet barnavård

Recept på dansk klimp, äggvälling och Czernys smörsoppa från Sällskapet barnavård

Spisordning för barnen på Barnhuset 1686

Spisordning för barnen på Barnhuset 1686

Så åt man på Sabbatsbergs Fattighus 1866

Så åt man på Sabbatsbergs Fattighus 1866