Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Spisordning vid Maria sjukhus 1878

I det här dokumentet kan vi läsa vad de intagna vid Maria sjukhus skulle få att äta per dag.

Maria sjukhus var en vårdanstalt för de man kallade för ”akut sinnessjuka”. Alltså personer med psykisk ohälsa. Olika intagna fick olika typer av portioner.

I anvisningarna är de rekommenderade portionerna skrivna i dåtidens viktmått.

Ort är en enhet för vikt. En ort var enligt 1855 års decimalsystem en hundradels skålpund, d.v.s. 4,25 gram. En ort var lika med 100 korn. Kubiktum är ett äldre svenskt volymmått baserat på det svenska tummåttet och användes bland annat i kokböcker. En kanna motsvarade 100 tum³ = 2,61 liter, 1 tum³ = 2,6 cl.

Till frukost serverades, som exempel, ett franskt bröd och 3,9 dl mjölk

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad