Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

"Ordningsstadgar för patienter vid Stockholms sjukhem" 1901

Stockholms sjukhem på Kungsholmen invigdes 1867. Sjukhuset hade uppförts på privat initiativ efter en insamling ledd av doktorn Magnus Huss.

Syftet med Stockholms sjukhem var att erbjuda vård till "obotligt eller långvarig sjukdom lidande personer". Den primära målgruppen för sjukhemmet var folk tillhörande de lägre samhällsklasserna, eller som de formulerades i sjukhemmets egna grundregler från invigningsåret, individer som saknade "ett godt hem".

Intill går det att ta del av Stockholms sjukhems ”ordningsstadgar för patienter” från 1901.

I ordningsstadgarna berättas bl.a. vilken slags mat patienterna kan förvänta sig. Till  frukost bjuds det på ”fet mjölk eller hafrevälling med smör och bröd /…/” och till middag ”enkelt lagad och välsmakande husmanskost”. 

Även kring patienternas klädsel finns det givetvis regler: ”I afseende på sin person och sin klädsel skola patienterna iakttaga största möjliga snygghet, renlighet och ordning; i de gemensamma lokalerna få de icke visa sig annat än fullt klädda”.

Allt om allt består Stockholms sjukhems ordningsstadgar för patienter av 23 punkter. Andra ämnen som här berörs är temperatur, alkoholförtäring och frågor kring dricks.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad