Tryckt informationsbroschyr om romer
Text
Författare: Statens invandrarverk. Stockholms stadsarkiv

Informationsbroschyr om romer - 1984

Romer har varit diskriminerade i alla tider. I broschyren från Statens invandrarverk beskrivs romernas historia, ursprung och kultur. Avsikten är att sprida kunskap och minska de fördomar som finns om romer.

”År 1970 fick vi i Sverige en lag som förbjuder rasdiskriminering. Trots detta kvarstår som en följd av långvarig diskriminering svårigheter för zigenare att få bostad, utbildning och arbete.”

Att romerna inte har accepterats i samhället har, skriver man i broschyren, lett till att de i sin tur har isolerat sig och inte har så mycket kontakt med det övriga samhället.

”Den misstro och förföljelse som zigenarna mött från majoritetsbefolkningen har ofta lett till att de ”frivilligt” isolerat sig. Även efter det att de blivit bofasta är deras kontakter med samhället få. Kontakterna rör mest nödvändiga myndigheter, hyresvärdar eller liknande eller begränsas till ekonomiska relationer.” 

Idag används inte längre ordet zigenare, då det betraktas som nedsättande. I stället använts ordet romer.

Läs mer om romerna i broschyren.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad