Prospekt från Maria husmodersskola
Text

Maria husmodersskola – prospekt 1947

Föreningen Maria husmodersskola anordnade både längre och kortare kurser i hushållsarbete och barnavård. Det fanns även speciella kvällskurser i matlagning, bakning tvätt och sömnad. Verksamheten hade startat 1909 och var då enbart inriktad på matbespisning för fattiga barn under 7 år, vars mödrar förvärvsarbetade. Så småningom utvidgades föreningens verksamhet till att dels under dagtid ta hand om barn till mödrar som förvärvsarbetade och dels avgiftsfritt utbilda flickor från fattiga hem i husligt arbete och barnavård. Föreningen blev på så vis en kombination av ”daghem” och husmodersskola.

Först hade man lokaler i olika skolor i Maria och Katarina församlingar. 1914 flyttade skolan till Långholmsgatan 22-24. När verksamheten växte alltmer behövdes större lokaler och 1947 invigdes de nya lokalerna på Ansgariegatan 2.

Från 1913 fick föreningen anslag från Stockholm stad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Hornstull
Tema

Hornstull

På 1600-talet byggdes den första bron mellan Liljeholmen och Södermalm. Då var området kring Hornstull nästan landsbygd och långt in på 1700-talet var området ganska glest befolkat…

Maria Husmoderskola - elever 1939

Maria Husmoderskola - elever 1939

Maria Husmoderskola - historik 1911-1961

Maria Husmoderskola - historik 1911-1961

Maria Husmodersskola - elev vid vävstol 1939

Maria Husmodersskola - elev vid vävstol 1939

Maria Husmodersskola - program vid invignig av nya lokaler 1947

Maria Husmodersskola - program vid invignig av nya lokaler 1947

Maria Husmodersskola. Recepttävlingen ""Så lagar vi potatis"". Vinnaren Greta Hansson bjuder Aina Erlander

Maria Husmodersskola. Recepttävlingen ""Så lagar vi potatis"". Vinnaren Greta Hansson bjuder Aina Erlander