Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Maria Husmoderskola - elever 1939

År 1909 fannns det många fattiga familjer på södermalm, och många små barn till yrkesarbetande mödrar blev lämnade ensamma under dagen med för lite och för dålig mat. För att de barnen skulle få mer näringsrik mat startades en förening som ordnade matbespisning för fattiga barn under 7 år. 

Från den föreningen bildades Maria Husmodersskola. Så småningom utvidgades verksamheten till att dels under dagtid ta hand om barn till mödrar som förvärvsarbetade och dels avgiftsfritt utbilda flickor i husligt arbete och barnavård. Föreningen blev på så vis en kombination av ”daghem” och husmodersskola.

Först höll föreningen till i olika skollokaler i Maria och Katarina församlingar. 1914 flyttade man till Långholmsgatan 22-24. När verksamheten växte alltmer behövdes större lokaler och 1947 invigdes de nya lokalerna på Ansgariegatan 2.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad