Foto

Maria Husmoderskola - elever 1939

År 1909 fannns det många fattiga familjer på södermalm, och många små barn till yrkesarbetande mödrar blev lämnade ensamma under dagen med för lite och för dålig mat. För att de barnen skulle få mer näringsrik mat startades en förening som ordnade matbespisning för fattiga barn under 7 år. 

Från den föreningen bildades Maria Husmodersskola. Så småningom utvidgades verksamheten till att dels under dagtid ta hand om barn till mödrar som förvärvsarbetade och dels avgiftsfritt utbilda flickor i husligt arbete och barnavård. Föreningen blev på så vis en kombination av ”daghem” och husmodersskola.

Först höll föreningen till i olika skollokaler i Maria och Katarina församlingar. 1914 flyttade man till Långholmsgatan 22-24. När verksamheten växte alltmer behövdes större lokaler och 1947 invigdes de nya lokalerna på Ansgariegatan 2.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Ansgariegatan 2, Maria Husmodersskola. Hemsamaritens kursavslutning

Ansgariegatan 2, Maria Husmodersskola. Hemsamaritens kursavslutning

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Barnpassning på Maria Husmodersskola ca 1920

Barnpassning på Maria Husmodersskola ca 1920

Hornstull
Tema

Hornstull

På 1600-talet byggdes den första bron mellan Liljeholmen och Södermalm. Då var området kring Hornstull nästan landsbygd och långt in på 1700-talet var området ganska glest befolkat…

Maria Husmoderskola - historik 1911-1961

Maria Husmoderskola - historik 1911-1961

Maria Husmodersskola - elev vid vävstol 1939

Maria Husmodersskola - elev vid vävstol 1939

Maria Husmodersskola - program vid invignig av nya lokaler 1947

Maria Husmodersskola - program vid invignig av nya lokaler 1947

Maria Husmodersskola bjuder på näringsrika måltider ca 1920

Maria Husmodersskola bjuder på näringsrika måltider ca 1920

Maria husmodersskola – prospekt 1947

Maria husmodersskola – prospekt 1947

Protokoll från Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård – 1903

Protokoll från Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård – 1903