Program vid invigning av nya lokaler för Maria husmodersskola 1947
Text
Författare: Maria husmoodersskola. Stockholms stadsarkiv

Maria Husmodersskola - program vid invignig av nya lokaler 1947

Föreningen Maria husmodersskola bildades 1909. Verksamheten var från början enbart inriktad på matbespisning för fattiga barn under 7 år, vars mödrar förvärvsarbetade. De barnen blev ofta lämnade ensamma hemma och deras mat var bristfällig och näringsfattig.

Så småningom utvidgades föreningens verksamhet till att dels under dagtid ta hand om barn till mödrar som förvärvsarbetade och dels avgiftsfritt utbilda unga flickor i husligt arbete och barnavård. Man hade också ungdomsklubbar. Från 1913 fick föreningen anslag från Stockholms stad.

Först höll föreningen till i olika skollokaler i Maria och Katarina församlingar. 1914 flyttade man till Långholmsgatan 22-24.

När verksamheten växte alltmer behövdes större lokaler och 1947 invigdes de nya lokalerna på Ansgariegatan 2. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad