Maria Husmoderskola - historik 1911-1961
Text
Författare: Maria Husmodersskola. Stockholms stadsarkiv

Maria Husmoderskola - historik 1911-1961

Verksamheten i det som blev föreningen Maria husmodersskola startade 1909 och var från början enbart inriktad på matbespisning för fattiga barn under 7 år. Barn till yrkesarbetande mödrar blev ofta lämnade ensamma hemma och deras mat var bristfällig och näringsfattig. Därför bildades en förening för att hjälpa  barn att få bra och näringsrik mat under dagen. Så småningom utvidgades föreningens verksamhet till att dels under dagtid ta hand om barn till mödrar som förvärvsarbetade och dels avgiftsfritt utbilda flickor i husligt arbete och barnavård. Föreningen blev på så vis en kombination av ”daghem” och husmodersskola.

Först höll föreningen till i olika skollokaler i Maria och Katarina församlingar. 1914 flyttade man till Långholmsgatan 22-24. När verksamheten växte alltmer behövdes större lokaler och 1947 invigdes de nya lokalerna på Ansgariegatan 2.

Läs mer om Maria husmoderskola i den 50 åriga historiken i dokumentet.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad