Text

Protokoll från Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård – 1903

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård gav ekonomisk hjälp till fattiga mödrar med minst tre barn. Ett krav för att få bidrag var att modern var skötsam och flitig, barnen väl omhändertagna och hemmet välskött, trots de fattiga omständigheterna. Vice ordförande i sällskapet var Agda Montelius, som också var aktiv inom kvinnorörelsen och ordförande i Fredrika Bremer förbundet 1903-1920.

I en bilaga till protokollet finns korta beskrivningar av de sökande från Nikolai församling:

Hustru Christina Charlotta Sjöberg har 6 minderåriga barn samt ett utmärkt ordentligt hem der råder t.o.m. smak. Barnen voro väl hållna. Hustrun ehuru ofärdig, arbetar glad och nöjd för de sina. Mannen berömde henne mycket.

Hustru Augusta Strandberg, har 3 minderåriga barn. Hon är en duglig och arbetsam quinna, hon håller hemmet ovanligt ordentligt. Barnen se frodiga och glada ut. Mannen har arbetat 12 år i telegrafverkets tjenst, men är nu varden så nervös, att han fått permission för att hvila sig, men åtnjuter under denna tid full lön, så ingen nöd hotar för deras uppehälle. De hafva bott 6 år på samma ställe.

Läs mer i protokollet till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Barnavård och barnomsorg
Tema

Barnavård och barnomsorg

Fram till 1900-talets första del var många människor i Stockholm fattiga och bodde trångt i små bostäder utan rinnande vatten. Det var ofta svårt att hålla rent och sjukdomar spred…

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet barnavård - historik

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - rapport från Klara församling 1903

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - rapport från Klara församling 1903

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - rapport över bidragssökande från Maria församling 1903

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - rapport över bidragssökande från Maria församling 1903

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård - stadgar 1907

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård – första stadgarna 1827

Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård – första stadgarna 1827