Svartvitt fotografi på barn som vilar på Maria husmodersskola
Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Vilostund - Maria Husmodersskola ca 1920

Föreningen Maria husmodersskola tog dagtid hand om barn till mödrar som förvärvsarbetade. Samtidigt anordnades både längre och kortare kurser i hushållsarbete och barnavård.

Det fanns även speciella kvällskurser i matlagning, bakning tvätt och sömnad. Verksamheten hade startat 1909 och var då enbart inriktad på matbespisning för fattiga barn under 7 år, vars mödrar förvärvsarbetade. Så småningom utvidgades föreningens verksamhet till att dels under dagtid ta hand om barn till mödrar som förvärvsarbetade och dels avgiftsfritt utbilda flickor från fattiga hem i husligt arbete och barnavård. Föreningen blev på så vis en kombination av ”daghem” och husmodersskola.

Först hade man lokaler i olika skolor i Maria och Katarina församlingar. 1914 flyttade skolan till Långholmsgatan 22-24. När verksamheten växte alltmer behövdes större lokaler och 1947 invigdes de nya lokalerna på Ansgariegatan 2.

Från 1913 fick föreningen anslag från Stockholm stad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad