Text
Författare: Knudtzon, Jörgen, Askelöf, Jurgen. Stockholms stadsarkiv

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

Elevrådets verksamhet utvecklades under 1960-talet till att handla mer om elevernas demokratiska rättigheter, och frågor om inflytande i skolan kom att ta alltmer plats. Under elevrådets möte i september 1963 diskuterades skolan som rättssamhälle, och tre olika metoder för elevernas medbestämmande beskrivs i protokollet.

En fråga som specifikt diskuterades var betygen i ordning och uppförande.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad