Text

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Redan under 1800-talet fanns elevråd eller motsvarande vid vissa skolor, och från mitten av 1950-talet fanns någon form av elevråd vid de flesta skolor. De enskilda elevråden kunde nu ansluta sig till Sveriges elvråds centralorganisation – SECO.

Verksamheten vid Norra Latins elevråd var från början mest inriktad på ordningsfrågor, försäljning och ordnande av skoldans och andra aktiviteter.

På elevrådets sammanträde den 17 oktober 1955 diskuterades bl.a. frågan om inträde i SECO, vakthållning vid morgonbönen, skoldansen och försäljning av skrivpapper.

Under 1960-talet blev elevrådets arbete mer inriktat på arbete för elevernas demokratiska rättigheter.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna  läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969