Text
Författare: Reitberger, T. Stockholms stadsarkiv

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Redan under 1800-talet fanns elevråd eller motsvarande vid vissa skolor, och från mitten av 1950-talet fanns någon form av elevråd vid de flesta skolor. De enskilda elevråden kunde nu ansluta sig till Sveriges elvråds centralorganisation – SECO.

Verksamheten vid Norra Latins elevråd var från början mest inriktad på ordningsfrågor, försäljning och ordnande av skoldans och andra aktiviteter.

På elevrådets sammanträde den 17 oktober 1955 diskuterades bl.a. frågan om inträde i SECO, vakthållning vid morgonbönen, skoldansen och försäljning av skrivpapper.

Under 1960-talet blev elevrådets arbete mer inriktat på arbete för elevernas demokratiska rättigheter.  

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad