Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Elevråd eller motsvarande fanns på vissa skolor redan under 1800-talet. Fram till mitten av 1950-talet var en av elevrådets viktigaste uppgifter att genom självstyre upprätthålla ordningen i skolan. Andra uppgifter var att ordna skoldanser och andra aktiviteter som t.ex. filmvisning, idrottstävlingar och basarer.

På Norr Latins allmänna läroverk för gossar skulle ordningen i klassrummen och på skolgården skötas av valda ordningsmän bland eleverna. I ”Stadgar för elevernas självstyrelse” kan man läsa att ”Självstyrelsens uppgift är att fostra skolans lärjungar till goda medborgare och hos dem skapa självtillit, gott kamratskap och ett uppträdande, värdigt elever vid läroverket.

I stadgarna ser man också vad som ingick i ordningsmännens uppgifter.

Med tiden kom elevrådets verksamhet att utvecklas till att handla mer om elevernas demokratiska rättigheter. Frågor om inflytande och påverkan i skolan kom att ta alltmer plats.

Stadgar för elevernas självstyrelse finns att läsa i dokumentet till höger.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad