Text

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

De frågor som diskuterades på Norra latins elevrådsmöte 1962 handlade mycket om elevernas demokratiska rättigheter i skolan.

Exempelvis ville man att rökning och kortspel skulle vara tillåtet, men att oförberedda skrivningar skulle förbjudas. I protokollet framkommer också önskemål om att avskaffa sjukintyg i avgångsklasserna, få bra sexualundervisning, få vara inne på raster, få bättre mat, kaffeservering och modern litteratur i biblioteket.

På mötet diskuterades också elevers närvaro vid lärarkollegium samt möjligheten att protestera och till och med strejka, i det här fallet mot oförberedda skrivningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevdemokrati
Tema

Elevdemokrati

Under 1800-talet fanns elevråd eller liknande elevinflytande bara på några få skolor. Under första halvan av 1900-talet startade elevråd på allt fler skolor, och från mitten av 195…

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna  läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969