Text
Författare: Knudtzon, Jörgen. Stockholms stadsarkiv

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

De frågor som diskuterades på Norra latins elevrådsmöte 1962 handlade mycket om elevernas demokratiska rättigheter i skolan.

Exempelvis ville man att rökning och kortspel skulle vara tillåtet, men att oförberedda skrivningar skulle förbjudas. I protokollet framkommer också önskemål om att avskaffa sjukintyg i avgångsklasserna, få bra sexualundervisning, få vara inne på raster, få bättre mat, kaffeservering och modern litteratur i biblioteket.

På mötet diskuterades också elevers närvaro vid lärarkollegium samt möjligheten att protestera och till och med strejka, i det här fallet mot oförberedda skrivningar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad