Text
Författare: Jörle, Anders. Stockholms stadsarkiv

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

I elevrådets verksamhet ingick bl.a. att hålla ordning i skolan. Valda ordningsmän skötte t.ex. utdelning av skrivningsuppgifter vid skrivningar i aulan.

Eleven Anders Jörle var missnöjd med sitt uppdrag som ordningsman och uttrycker i ett brev irritation över den dåliga organisationen kring aulaskrivningarna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad