Text

Fusket inom skolan – diskussion på Norra Latins allmänna läroverk för gossar 1946

Vad berodde fusket i skolan på och var det möjligt att stoppa det?

Bland Norra Latins elever diskuterades frågan under ett möte 1946.

Fuskets orsaker ansågs bl.a. vara skolsystemet, ”betygsjäktet” och konkurrensen. Men i diskussionen efterlystes också bättre och personligare förhållanden mellan lärare och elever.

Ur protokollet från mötet:

”Hr Wrede frågade varför lärare och elever ibland inte kunde ha personliga samtal, vilket säkert skulle innebära ett framsteg.”

”Det råder inte något motsatsförhållande mellan lärare och elever, utan ett spänningsförhållande. För att minska detta kunde lärare och elever ibland råkas under samma gemytliga förhållanden som vid Luciafesterna.”

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevdemokrati
Tema

Elevdemokrati

Under 1800-talet fanns elevråd eller liknande elevinflytande bara på några få skolor. Under första halvan av 1900-talet startade elevråd på allt fler skolor, och från mitten av 195…

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna  läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944