Text
Författare: Sköldvall, Johnny. Stockholms stadsarkiv

Fusket inom skolan – diskussion på Norra Latins allmänna läroverk för gossar 1946

Vad berodde fusket i skolan på och var det möjligt att stoppa det?

Bland Norra Latins elever diskuterades frågan under ett möte 1946.

Fuskets orsaker ansågs bl.a. vara skolsystemet, ”betygsjäktet” och konkurrensen. Men i diskussionen efterlystes också bättre och personligare förhållanden mellan lärare och elever.

Ur protokollet från mötet:

”Hr Wrede frågade varför lärare och elever ibland inte kunde ha personliga samtal, vilket säkert skulle innebära ett framsteg.”

”Det råder inte något motsatsförhållande mellan lärare och elever, utan ett spänningsförhållande. För att minska detta kunde lärare och elever ibland råkas under samma gemytliga förhållanden som vid Luciafesterna.”

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad