Text

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

På elevrådets möte 1961 diskuterades fortfarande en del ordningsfrågor, som problem med ”myntkastning” och applåder under morgonsamlingen.

”Skolans elever hade visat en tendens att applådera vid de mest opassande tillfällen, vilket elevrådet höll med om var synnerligen olämpligt.”

Tidigare hade ordningsfrågor och anordnande av olika aktiviteter varit det som elevrådet mest sysslat med.

Men under 1960-talet kom diskussioner om elevernas rättigheter på skolan att uppta alltmer plats under elevrådsmötena. På det här mötet diskuterades t.ex. den obligatoriska morgonbönen och rökarnas rättigheter.

"Klagomål på att rökarna i skolan hade för dåliga förhållande i fråga om utövandet av sin last framkom.”

Att ordna offentliga debatter mellan elever och skolledning både om rökarnas rättigheter och morgonbönen, föreslogs på mötet.

Andra frågor som togs upp var brister i den fysiska miljön på t.ex. toaletter och omklädningsrum.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevdemokrati
Tema

Elevdemokrati

Under 1800-talet fanns elevråd eller liknande elevinflytande bara på några få skolor. Under första halvan av 1900-talet startade elevråd på allt fler skolor, och från mitten av 195…

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna  läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969