Text
Författare: S. Bodén. Stockholms stadsarkiv

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

På elevrådets möte 1961 diskuterades fortfarande en del ordningsfrågor, som problem med ”myntkastning” och applåder under morgonsamlingen.

”Skolans elever hade visat en tendens att applådera vid de mest opassande tillfällen, vilket elevrådet höll med om var synnerligen olämpligt.”

Tidigare hade ordningsfrågor och anordnande av olika aktiviteter varit det som elevrådet mest sysslat med.

Men under 1960-talet kom diskussioner om elevernas rättigheter på skolan att uppta alltmer plats under elevrådsmötena. På det här mötet diskuterades t.ex. den obligatoriska morgonbönen och rökarnas rättigheter.

"Klagomål på att rökarna i skolan hade för dåliga förhållande i fråga om utövandet av sin last framkom.”

Att ordna offentliga debatter mellan elever och skolledning både om rökarnas rättigheter och morgonbönen, föreslogs på mötet.

Andra frågor som togs upp var brister i den fysiska miljön på t.ex. toaletter och omklädningsrum.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad