Text

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969

Under 1960-talet kom elevrådens verksamhet att handla mer om elevdemokrati och elevers rättigheter. Tidigare hade elevrådet mer sysslat med att upprätthålla ordningen i skolan och att ordna olika typer av aktiviteter som skoldanser, försäljning och insamlingar.

 I Elevrådets verksamhetsberättelse från 1968-1969 kan man läsa att elevrådet under året bl.a. arbetat för ökad samverkan inom skolan, diskuterat elevrepresentation vid ämneskonferenser och påtalat vikten av diskussioner i skolan.

 ”Grundvalen för ett fungerande Elevråd och en fungerande Elevdemokrati är meningsfulla och välordnade diskussioner i skolan."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevdemokrati
Tema

Elevdemokrati

Under 1800-talet fanns elevråd eller liknande elevinflytande bara på några få skolor. Under första halvan av 1900-talet startade elevråd på allt fler skolor, och från mitten av 195…

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna  läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna läroverk för gossar – 1949-1950

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944