Text
Författare: Junemark, Ulla-Britt. Stockholms stadsarkiv

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969

Under 1960-talet kom elevrådens verksamhet att handla mer om elevdemokrati och elevers rättigheter. Tidigare hade elevrådet mer sysslat med att upprätthålla ordningen i skolan och att ordna olika typer av aktiviteter som skoldanser, försäljning och insamlingar.

 I Elevrådets verksamhetsberättelse från 1968-1969 kan man läsa att elevrådet under året bl.a. arbetat för ökad samverkan inom skolan, diskuterat elevrepresentation vid ämneskonferenser och påtalat vikten av diskussioner i skolan.

 ”Grundvalen för ett fungerande Elevråd och en fungerande Elevdemokrati är meningsfulla och välordnade diskussioner i skolan."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad