Text

Elevrådets verksamhetsberättelse Norra Latins allmänna läroverk för gossar – 1949-1950

Fram till mitten av 1950-talet var en av elevrådets viktigaste uppgifter att genom självstyre med valda ordningsmän upprätthålla ordningen i skolan. Andra uppgifter var att ordna skoldanser och aktiviteter som t.ex. filmvisning, idrottstävlingar och basarer.

1949-1950 hade elevrådet bl.a. haft i uppdrag att hålla i en insamling till Rädda barnen, se till att elever som krossat fönster betalade kostnaden och att de som kom för sent till morgonbönen antecknades på en lista. Elevrådet hade också sammanställt statistik över elevernas synpunkter om skolloven.

Med tiden kom elevrådets verksamhet att utvecklas till att handla mer om elevernas demokratiska rättigheter. Frågor om inflytande och påverkan i skolan kom att ta alltmer plats.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1961

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1962

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

Elevrådsprotokoll - Norra Latin 1963

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

En ordningsmans klagomål – Norra Latins högre allmänna läroverk

Fusket inom skolan – diskussion på Norra Latins allmänna läroverk för gossar 1946

Fusket inom skolan – diskussion på Norra Latins allmänna läroverk för gossar 1946

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Medlemmar i Norra Latins elevråd – 1943-1944

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Protokoll från elevrådets sammanträde på Norra Latin - 1955

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Stadgar för lärjungarnas självstyrelse på Norra Latins allmänna läroverk - 1944

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969

Verksamhetsberättelse för elevrådet vid Norra Latin 1968-1969