Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Efterlysning ang. tattareföljet Simon Holt och Detlef Sernekoff Holt m.fl.

"5/10 1907.
Polismyndigheten i Kristiania har i cirkulära och skrifvelse begärt efterspanande af ett tyskt tattarefölje [...] hvilka misstänkas att hafva från Kristiania d. 6/6 07 bortfört 6 1/2 åriga flickan Gudrun Mary Johanna Klausen. [...] Äfven 2 fruntimmer medföljer i sällskapet som ett är omkring 27 år och det andra yngre. Förutom tyska talar de det romanske tattarspråket och något norska. De medföra lätt der de hafva dockteater, samt spela positiv, dragspel och violin."

Läs mer om den norska och svenska efterlysningen på Simon Holts följe. Vilka benämndes i det här fallet som "tattare"? Framgår det på vilka grunder de är misstänkta för brott?

I Stockholmspolisens utlänningsavdelnings arkiv finns ett stort antal internationella efterlysningar bevarade. De registrerades i polisens register och publicerades även i den tryckta bokserien Polisunderrättelser.

Viktigt: Att en efterlysning återfinns i arkivet behöver inte betyda att den efterlyste någonsin besökte Stockholm.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad