Text

"Zigenare - En inledande öfversikt till det af författaren vid Skansens vårfest anordnade zigenarlägret"

År 1904 visades ett så kallat "zigenarläger" på Skansen på initiativ av språk- och folklivsforskaren Arthur Thesleff. Till evenemanget utgavs det här häftet där Thesleff sammanfattar romernas historia, med särskilt fokus på deras liv och leverne i Sverige.

Detalj av fotografi av Arthur Thesleff. Foto: Okänd, KB.  

Trots Thesleffs stora intresse för romerna är hans text - på tidstypiskt manér - bitvis rasistisk och direkt nedlåtande mot romerna som folkgrupp.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

"Kongl. Maj:ts Ytterligare Nådige Förordning, Angående Hämmande af the så kallade Tartarers och Zigeuners, samt annat löst folks och lättingars strykande omkring landet" 1748

Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

Bestämmelser om ”Zigeuner eller Tattare” 1642

Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok 1512

Den första uppgiften om romer i Sverige ur Stockholms tänkebok 1512

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Forskarförfråga till Stadsarkivet av typen Arierbevis

Foto föreställande Arthur Thesleff

Foto föreställande Arthur Thesleff

Interiörbild från den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen. Till höger eleven Singoalla Taikon med sin son i knät.

Interiörbild från den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen. Till höger eleven Singoalla Taikon med sin son i knät.

Interiörbild med läsande pojke i en skolbänk i den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen.

Interiörbild med läsande pojke i en skolbänk i den första skolan för romer som just öppnats i familjen Taikons tält vid romernas läger vid Lilla Sköndal i Gubbängen.

Romsk begravning vid Romersk-katolska kapellet på Katolska kyrkogården

Romsk begravning vid Romersk-katolska kapellet på Katolska kyrkogården

Stadshagens Idrottsplats. Fotbollsmatch mellan romer och Kungsholmsbor

Stadshagens Idrottsplats. Fotbollsmatch mellan romer och Kungsholmsbor

Stadshagens Idrottsplats. Musikunderhållning vid fotbollsmatch, mellan romer och Kungsholmsbor. Trummisen är förmodligen Rosa Taikon.

Stadshagens Idrottsplats. Musikunderhållning vid fotbollsmatch, mellan romer och Kungsholmsbor. Trummisen är förmodligen Rosa Taikon.

Stockholms förbrytarspråk och lägre slang 1910-1912

Stockholms förbrytarspråk och lägre slang 1910-1912