Text
Författare: Thesleff, Arthur (1871-1920). Stockholms stadsarkiv

"Zigenare - En inledande öfversikt till det af författaren vid Skansens vårfest anordnade zigenarlägret"

År 1904 visades ett så kallat "zigenarläger" på Skansen på initiativ av språk- och folklivsforskaren Arthur Thesleff. Till evenemanget utgavs det här häftet där Thesleff sammanfattar romernas historia, med särskilt fokus på deras liv och leverne i Sverige.

Detalj av fotografi av Arthur Thesleff. Foto: Okänd, KB.  

Trots Thesleffs stora intresse för romerna är hans text - på tidstypiskt manér - bitvis rasistisk och direkt nedlåtande mot romerna som folkgrupp.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad