Text
Författare: Socialdemokratiska partistyrelsen. Kungliga biblioteket

Manifest till Sverges folk [Socialdemokratisk protest mot kung Gustav V:s tal under Bondetåget 1914]

Cirka fyra veckor efter den dramatiska bondetågsmarschen och socialdemokraternas motdemonstration skrivs detta manifest. Det är den socialdemokratiska partistyrelsen som ger sina synpunkter på den politiska situationen i landet. Man anklagar de politiska motståndarna och kungen att ha försatt landet i en situation där andra kammaren har tvingats att upplösas (upphöra). Man får också en klar bild av hur hur de ser på ekonomin och satsningarna på landets upprustning.
2 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad