Text

Proklamation till Sverges värnpliktsskyldige ungdom - Ungsocialistiska Militärkomitén

Den här pamfletten är tryckt i Stockholm 1914, året då första världskriget började. Då pågick en intensiv debatt om försvarspolitiken. Den allmänna värnplikten hade införts 1901 men av den här pamfletten att döma diskuterades vid tillfället en utökning av värnpliktstiden till 1 år. Ungsocialisterna uppmanar därför här Sveriges unga män att värnpliktsstrejka. De skriver bland annat: 

"Låt oss för en gång skull ordentligt visa panarbåtsgubbar och kulsprutskäringar att det är vi själva och inte de, som skall bestämma över våra liv och vår frihet.

Låt oss tydligt visa de galna krigsbusarna att nu är gränsen uppnådd för deras hospitalsfåniga militärfjanteri"

Det här exemplaret av pamfletten är inklistrat i polisens bok över med kvarstad belagda trycksaker. Polisen beslagtog alltså de här pamfletterna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

 Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Socialdemokraten Söderquist argumenterar för att lägga ned försvaret 1910

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)

Tal mot militarismen av Carl Lindhagen. (Anförande i Andra Kammaren vid den stora militärdebatten den 22 mars 1911)

Tryckfrihet
Tema

Tryckfrihet

Vad krävs för att vi ska ha demokrati? Om du inte får kritisera de som har makten i landet, då är det svårt att skapa opinion, argumentera för en annan politisk uppfattning eller a…

Vägra mönstra! Vägra mobilisera! Köttmarknad - affisch beslagtagen av polisen 1913

Vägra mönstra! Vägra mobilisera! Köttmarknad - affisch beslagtagen av polisen 1913