Text
Författare: Melander, Henning. Stockholms stadsarkiv

Värnpliksmartyrer! Några ord, de maktägande vördsamt tillägnade af Henning Melander

I den här skriften argumenterar Henning Melander, "geodet vid rikets allm. kartverk", för att militärtjänstvägrare ska få en mer human behandling. Han ger exempel på flera "martyrer" som drabbats av i hans ögon hårda straff.

Innehåll:

I. Martyrer s. 3
II. Samvetslagen och den militära strafflagen s. 9
III. Dom utan ransakning s. 15
IV. Tidens kraf s. 21
V. Ett utredningsförsök s. 26.
VI. En bättre utredning behöflig s. 30 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad