Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Albert Jensen - ”Låt ryssen ta oss!” 1914

Albert Jensen, ungsocialistisk agitator med tre fängelsestraff på sitt CV, producerade 1914 den lilla skriften "Låt ryssen ta oss", som ett inlägg i samtidens hätska försvarsdebatt.

Hela skriften, med undertiteln "Ofosterländsk broschyr för GRATISSPRIDNING”, går att läsa intill. På framsidan av skriften rekommenderas: ”När Du läst broschyren lämna den till någon kamrat!”.

I skriften hånar Jensen bl.a. dåtida berömdheter som Sven Hedin (”gemen hycklare”) och Hjalmar Branting (”småborgerlig fosterlandsslav”). Annat som kritiseras är parlamentarismen och givetvis kapitalismen som Jensen ser som roten till tidens fördärvliga militarism.

Ett återkommande tema i texten är att arbetarklassen inte har något egentligt fosterland och sålunda inte heller har något att försvara i en situation av ett krig.

Ett exempel på ur texten:

"Arbetarnas deltagande i kriget är ett socialistiskt vansinne, ett arbetarklassens självmord! /.../ Därför är ingenting att vinna, allt att förlora! Om arbetarklassen ändå skall nödgas att riskera livet är det då icke bättre att riskera det i en revolution än i ett krig, bättre att offra det i kamp mot det kapitalistiska klassherraväldet än i en strid mot klasskamrater av andra nationer? Bättre att förråda sitt eget land än att förråda sin egen klass!"

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad