Text
Författare: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Anton Nyström om socialismen - föredragsreferat 1885

Här sammanfattar en okänd journalist från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ett föredrag den kände läkaren och folkbildaren Anton Nyström höll om socialismen. Nyström hade grundat Arbetareinstitutet där arbetare fick möjlighet att gå på föreläsningar och läsa böcker. Nyström var ofta i fejd med socialistledaren August Palm och fick ofta kritik för att han i sin bildningsiver bortsåg från den så kallade "magfrågan".

Här ger Nyström dock en positiv beskrivning av samhällsideologin och menar att det finns många sorters socialism. Ska man ge ett omdöme gäller det att veta vilken socialism det handlar om. Det finns "två slag af socialister: ädla och upplysta, råa och våldsamma".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad