Text

Anton Nyström om socialismen - föredragsreferat 1885

Här sammanfattar en okänd journalist från Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ett föredrag den kände läkaren och folkbildaren Anton Nyström höll om socialismen. Nyström hade grundat Arbetareinstitutet där arbetare fick möjlighet att gå på föreläsningar och läsa böcker. Nyström var ofta i fejd med socialistledaren August Palm och fick ofta kritik för att han i sin bildningsiver bortsåg från den så kallade "magfrågan".

Här ger Nyström dock en positiv beskrivning av samhällsideologin och menar att det finns många sorters socialism. Ska man ge ett omdöme gäller det att veta vilken socialism det handlar om. Det finns "två slag af socialister: ädla och upplysta, råa och våldsamma".

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

"Ni vet inte att man föredrar mat i stället för föredrag när magen skriker" - brev till Anton Nyström 1892

Den allmänna rösträtten i socialismens ljus.

Den allmänna rösträtten i socialismens ljus.

Den socialistiska trollgubben. Bildskämt om den tyske rikskanslern Bismarcks aggressiva politik mot socialismen i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 40, den 6 oktober 1878

Den socialistiska trollgubben. Bildskämt om den tyske rikskanslern Bismarcks aggressiva politik mot socialismen i Söndags-Nisse – Illustreradt Veckoblad för Skämt, Humor och Satir, nr 40, den 6 oktober 1878

Om kommunismen. Dess villfarelser och faror av Anton Nyström, medicine jubeldoktor

Om kommunismen. Dess villfarelser och faror av Anton Nyström, medicine jubeldoktor

Socialisten Einar Ljungberg åtalad för kritik av kungen - rättsfall 1909

Socialisten Einar Ljungberg åtalad för kritik av kungen - rättsfall 1909