Text
Författare: Lundstedt, H.. Stockholms stadsarkiv

Helsingborgare med stamningsproblem vill hypnotiseras av Dr Nyström – brev 1893

Stockholmsläkaren Anton Nyström var genom sina föreläsningar, tidningsartiklar och populärvetenskapliga böcker känd i hela Sverige decennierna innan och efter sekelskiftet 1900. Han fick ofta brev med frågor av medicinsk art.

I det här brevet berättar H. Lundstedt från Helsingborg om sin stamning. Lundstedt tror att hypnos kan minska hans stammande. Han undrar om Dr Nyström tror på teorin och vill i sådana fall komma upp till Stockholm för att vårdas av Nyström. Brevet renskrivet:

Helsingborg Nov. 2. 1893.
H. Dr Nyström!

Eftersom jag mycket hört omtalas och äfven varit närvarande vid åtskilliga hypnotiska seanser, har jag kommit på den tanken, att stammning, möjligtvis, kunde hjelpas, om ej fullständigt botas genom densamma. Jag lider nemligen af denna åkomma. Enligt mina föräldrars påståenden började jag stamma vid 6 á 7 års ålder och är nu 24 år.

Orsaken till min stamning vet jag ej, för min del tror jag det är någon sorts nervsjukdom, emedan jag vid somliga tillfällen stammar mer, vid andra mindre. Så kan jag t.e.x. om jag är ensam i ett rum, tala eller läsa högt huru mycket som helst, utan att stamma på ett enda ord, men så fort jag skall tala med någon person, i synnerhet någon obekant, stammar jag mer eller mindre. När jag endast kan vara lugn går det bra, men ofta genom att försöka akta mig blir det sämre. Dock hoppas jag, ja jag är nästan öfvertygad om, att jag genom hypnotisk behandling, kan om ej fullkomligt, så åtminstone till en del, blifva botad.

Eftersom jag idag erhållit eder adress, vill jag bedja doktorn vara god att med omgående låta mig veta doktorns tankar om saken, äfven huru länge det öfverhufvud vill taga med en sådan kur, samt, om möjligt, på ett håll priset, så att jag derefter kan vidtaga mått och steg. Om doktorn inser, att det är någon hjelp och vill taga mig under behandling, ville jag fara upp fortast möjligt.

Högaktningsfullt
H. Lundstedt
adr. Prestgatan N:o 22
Helsingborg

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad