Text
Författare: Nyström, Anton (1842-1931). Stockholms stadsarkiv

Om kommunismen. Dess villfarelser och faror av Anton Nyström, medicine jubeldoktor

1931 gav den politiskt mycket aktive 89-årige läkaren Anton Nyström ut denna stridsskrift mot kommunismen. Anton Nyström såg sig själv som en stor arbetarvän och hade grundat Arbetareinstitutet där arbetare kunde förbättra sin allmänbildning. Revolutionär socialism och kommunism och hade han dock bekämpat hela sitt liv. Samtidigt hade Nyström en god relation till den svenska socialdemokratin och var vän med Hjalmar Branting. Han skriver här att socialdemokraterna numera är blott demokrater och vill ungefär samma sak som de gamla liberalerna.

Huvudfokus i det här häftet är dock en argumentation mot Karl Marx teori såsom den presenteras i Kommunistiska manifestet och att beskriva de hemskheter som skett efter den kommunistiska i Ryssland efter revolutionen 1917. Lenin beskrivs som en sinnessjuk tyrann.

46 år tidigare hade Nyström givit ett tal där han medgav att han sympatiserade med vissa sorters socialism. Du hittar en tidningsartikel om det talet här.

1931 blev det sista året i Anton Nyströms synnerligen aktiva liv. Han bodde då på Sturegatan 15 i den nu rivna fastigheten Lönnen 17. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad