Text

Elevuppsats av Anna Hansen "Betydelsen av ett sunt idtrottsliv" - Åhlinska skolan VT 1912

I sin uppsats om det sunda idrottslivet skriver Anna Hansen bl.a om att idrotten är bättre än andra fritidssysslor som t.ex. läsning och bio:

"Och huru mycket större nytta ha icke dessa kamrater av sin fritid än t.ex. andra , som sitta inne och läsa en bok, eller som gå på biograf, där luften ofta är osund och kvalmig och där deras fantasi vanligen jagas upp genom de mest överspända bilder"

Vårterminen 1912, samma år som Olympiska spelen hölls i Stockholm, var ett av uppsatsämnena i en del skolor Betydelsen av ett sunt idrottslif.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Elevuppsats av Carl Trygger "Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Nya Elementarskolan VT 1912

Elevuppsats av Carl Trygger "Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Nya Elementarskolan VT 1912

Elevuppsats av Christian von Rosen"Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Nya Elementarskolan VT 1912

Elevuppsats av Christian von Rosen"Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Nya Elementarskolan VT 1912

Elevuppsats av Waldemar Kjellin "Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Nya Elementarskolan VT 1912

Elevuppsats av Waldemar Kjellin "Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Nya Elementarskolan VT 1912

Skolämnen
Tema

Skolämnen

Vad eleverna lärt sig i skolan har sett olika ut i olika tider. Vissa ämnen har försvunnit medan andra fortfarande finns kvar idag.

Studiehandbok för studentskor - ur Åhlinska skolans skämttidning 1920

Studiehandbok för studentskor - ur Åhlinska skolans skämttidning 1920

Så såg barn på idrott för 100 år sedan

Så såg barn på idrott för 100 år sedan