Text
Författare: Hansen, Anna. Stockholms stadsarkiv

Elevuppsats av Anna Hansen "Betydelsen av ett sunt idtrottsliv" - Åhlinska skolan VT 1912

I sin uppsats om det sunda idrottslivet skriver Anna Hansen bl.a om att idrotten är bättre än andra fritidssysslor som t.ex. läsning och bio:

"Och huru mycket större nytta ha icke dessa kamrater av sin fritid än t.ex. andra , som sitta inne och läsa en bok, eller som gå på biograf, där luften ofta är osund och kvalmig och där deras fantasi vanligen jagas upp genom de mest överspända bilder"

Vårterminen 1912, samma år som Olympiska spelen hölls i Stockholm, var ett av uppsatsämnena i en del skolor Betydelsen av ett sunt idrottslif.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad