Text
Författare: Christian von Rosen. Stockholms stadsarkiv

Elevuppsats av Christian von Rosen"Betydelsen av ett sunt idrottsliv" - Nya Elementarskolan VT 1912

Christian von Rosen skriver i sin uppsats att ett sunt idrottande har ett stort värde då många människor arbetar instängda i fabriker eller har ett stillasittande liv. Idrott är också ett bra intresse för ungdomar och kan avleda dem från dåligheter. Men att utöva idrott för att vinna ära och pengar är däremot inte bra, skriver Christian von Rosen.

Vårterminen 1912, samma år som Olympiska spelen hölls i Stockholm, var ett av uppsatsämnena i en del skolor Betydelsen av ett sunt idrottslif.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad