Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Studiehandbok för studentskor - ur Åhlinska skolans skämttidning 1920

Skämtsamma råd inför studieval
Eleverna vid flickskolan Åhlinska skolan gav ut en ”spextidning” där man skämtade om stort och smått.

I artikeln Studiehandbok för studentskor från 1920 finns ironiska och skämtsamma råd om vilken yrkesbana man bör välja.

Åhlinska skolan
Åhlinska skolan, som var en privat flickskola, startade redan 1847 av 17 åriga Karin Åhlin. Från början var det bara 14 elever, men skolan växte snabbt och blev en av de större flickskolorna i Stockholm.

Studentexamen
Först 1870 fick flickor rätt att ta studentexamen, från början som privatist vid andra skolor än den egna. Men så småningom fick även en del av flickskolorna så kallad dimissionsrätt (studentexamensrätt). Det betyder att flickorna kunde ta studentexamen vid den egna skolan. Åhlinska skolan fick dimissionrätt 1894.

Här kan du läsa den renskrivna skämtartikeln:

Studiehanbok för studentskor

Ny bearbetning men grundad på gamla principer. Ett epokgörande verk

Sedan det konstaterats att nu gällande studiehandböcker äro ytterligt föråldrade från studentskans synpunkt, emedan de ej tager någon hänsyn till hennes speciella begåvning och behov av ledning har det å högsta ort i samråd med Kvinnliga studentföreningens ordförande beslutats att en handbok för studentskor vid sidan om den allmänt gällande skall utgivas i dagarna. I utarbetandet av dess moderliga råd till unga oerfarna studentskor ha deltagit å orådet högst kompetenta personer så som fröken Esther Laurell, fröken Elsa Warburg samt –last but not least – fröken Rut Hybenette.

Ur innehållet må här anföras:

Vid val av fakultet bör den unga studentskan begagna en av två vägar. Den ena som varmt rekommenderas av fröken Febe Craelius är att man försöker varje fakultet i den ordning de upptagas i de terminligen utkommande Föreläsningar och prövningar vid Upsala Universitet. Omsider bör man då komma till det rätta. Kan man ej komma till något tillfredsställanderesultat i detta avseende har man dock möjlighet att i någon av fakulteterna finna en lämplig äktenskapskandidat, som onödiggör varje annan examen. Den andra vägen fordrar kanske av den unga studentskan en väl stor självkännedomför att tillhöra en recentior, men om hon – något som varmt rekommenderas för alla recentiorer – tillbringar sitt första år här med att skaffa sig en grundligsjälvkännedom, bör hon vid andra årets början kunna vara kompetent att välja fakultet lämplig för hennes natur??

Hon skall då underkasta sig själv en noggrann undersökning enligt följande grunder.

I. Har du förmåga att tiga och vända dig på andra sidan när din städerska skakar av sopskyffeln över dina morgonsömniga papiljotter? Kan du med bibehållen värdighet och utan ljudliga nasaprotester åhöra en timmas utläggning om huruvida kvinna äge yttra sig i församlingen el. dylikt, bliv då teolog min dotter.

II. Kan du tänka dumt men tala snillrikt! Har du totalt glömt logikens grundlagar, men ihågkommit hur de skola elegant överträdas. Är du fräck nog att säga att svart kan vara vitt under vissa omständigheter? Då är juridiken ditt rätta element.

III.  Har du kronisk snuva eller dåligt luktorgan! Kan du utan att darra klippa av bageln på din faders av gikt plågade stortå? Gå då på Asis min vän! Medicinska fakulteten längtar efter di.

IV. Har du tillräckligt med förakt för allt som inte kan konstateras på fysisk eller kemisk väg? Är dina tankar om dig själv storartade? Bliv då naturvetare.

 V. Är du intet? Då mottager dig humanistiska sektionen i sina vitt famnande armar.

Vid vilka studier den unga studentskan än knyter sin vistelse här, har hon att iakttaga följande regler utexperimenterade och inspirerade av fröken Elsa Jakobowsky.

1. Utnyttja så långt som möjligt den hjälpsamma amanuensen, vaktmästaren och äldre kamrater, kunna lämna.

2.  Ägna grundliga studier åt professorn i ämnet, särskilt hans svagheter.

3. Tentera tillsammans med någon ointelligent och i ämnet obildad person. OBS! För stadsbud varnas! Fax rekommenderas!

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad