Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Silverstolpe, Fredrik (1947-2001). Utbildningsförvaltningen

Bestraffningen av "sodomitisk synd"

I kapitlet beskrivs hur sexuella handlingar män emellan bestraffades på 1600-talet. I Karl IX:s nyutgåva av landslagen 1608 stod att läsa: "Tu skalt icke liggia när Drängiar såsom när enne qwinno / Ty thet är een styggelse: Och the skola bådhen dödhen döö / Theras blodh ware öfver them".

Utdrag ur Silverstolpe, Fredrik. Eman, Greger. Parikas, Dodo. Rydström, Jens. Söderström, Göran (red). Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960. - 1999 - s. 16-17.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad