Text
Upphov: Okänd. Riksarkivet

Livet som homosexuell 1980 – en enkätundersökning

Enkätundersökning inom ramen för utredningen om homosexuellas situation i samhället.

Idag tar vi i Sverige rätten att leva som vi vill för nästan helt given, men hur såg det ut runt 1980? I slutet av 1970-talet ville staten utreda de homosexuellas situation och också föreslå nödvändiga åtgärder mot eventuell kvarvarande diskriminering. För att kartlägga hur livet såg ut för icke heterosexuella personer genomförde utredningen en rad olika undersökningar. Dessa gjordes bland homosexuella, givetvis, men även bland den övriga allmänheten. I materialet framkommer svar på frågor om flera av livets aspekter, familj, arbete, skola, vänner och fritid.

Den livssituation som homosexuella då befann sig i gjorde kontakt med de svarande svår, det var helt enkelt inte särskilt lätt att leva öppet. Bland de som svarande finner vi män och kvinnor, unga och gamla, hög- och lågutbildade. Syftet med undersökningarna var att få en uppfattning om hur homosexuella upplevde sin situation och omgivningens attityd till homosexualitet. De delar av undersökningen som riktade sig till homosexuella utfördes genom enkätundersökningar och anteckningar från telefonsamtal till RFSL:s telefonjour.

Utredningen visade att det fanns diskriminering och i slutrapporten framkommer att homosexualitet inte var socialt och kulturellt accepterat generellt. Enkätsvaren vittnar också om en stor rädsla för vad som skulle kunna hända om den svarande trädde fram inför omvärlden och många dolde därför sin läggning.

Informationen kommer från enkäter och samtal till "Jourhavande vän", RFSL:s telefonlinje.  Ett större enkätformulär skickades till medlemmar i flera organisationer för homosexuella medan en mindre omfattande enkät spreds på olika mötesplatser för homosexuella och via tidskriften Revolt. När utredningen om de homosexuellas situation i samhället var färdig överlämnades utredningens material till Riksarkivet. Data från den lilla enkäten finner du här bredvid under rubriken Dokument.

Vill du se mer? Hos Riksarkivet finner du utredningens resterande data, d.v.s. den större enkäten och anteckningar från stödlinjen "Jourhavande vän". Här finner du även ytterligare information om utredningen och det arkiv den efterlämnade. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad