Text

Serafen - stans första moderna sjukhus

Katinka Bergvall berättar om hur Edmund Gripenhielms malmgård på Kungsholmen blev Stockholms första moderna sjukhus. Serafimerlasarettet invigdes 1752 och förblev ett centrum för vård och forskning fram till 1940, då Karolinska sjukhuset öppnade.


Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Bland sjuka och fattiga / Claës Lundin

Hantverkargatan 2, Serafimerlasarettet. Interiör

Hantverkargatan 2, Serafimerlasarettet. Interiör

Serafimerlasarettet - respirator. Okänd fotograf.

Serafimerlasarettet - respirator. Okänd fotograf.

Serafimerlasarettet sett från Stadshustornet

Serafimerlasarettet sett från Stadshustornet

Serafimerlasarettet, rektoskopiundersökning

Serafimerlasarettet, rektoskopiundersökning

Serafimerlasarettet

Serafimerlasarettet

Serafimerlasarettet

Serafimerlasarettet

Sjukhus och vårdinrättningar
Tema

Sjukhus och vårdinrättningar

Under en stor del av Stockholms historia drevs vård av sjuka, psykiskt sjuka, fattiga, personer med funktionsnedsättning samt äldrevård och barnhem inom samma inrättningar. Under s…

Sjuksal, Serafimerlasarettet

Sjuksal, Serafimerlasarettet

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

Stockholms hälso- och sjukvård / Klas Linroth

[Om Serafimerlasarettets verksamhet på 1700-talet] K. lazarettet i Stockholm, beskrifvit uti et tal, inför kongl. vetenskaps academien, vid praesidii nedläggande, den 2 nov. 1776, / af Joh. Lor. Odhelius

[Om Serafimerlasarettets verksamhet på 1700-talet] K. lazarettet i Stockholm, beskrifvit uti et tal, inför kongl. vetenskaps academien, vid praesidii nedläggande, den 2 nov. 1776, / af Joh. Lor. Odhelius