Tryckt verksamhetsberättelse från Föreningen för sjukvård i fattiga hem 1889
Text
Författare: Föreningen för sjukvård i fattiga hem. Stockholms stadsarkiv

Föreningen för sjukvård i fattiga hem - verksamhetsberättelse 1889

Föreningen för sjukvård i fattiga hem bildades 1888 och hade som syfte att vårda långtidssjuka fattiga i deras egna hem. 

I föreningens verksamhetsberättelse från 1889 kan man läsa att sjukvården ”hava till mål att i fattiga hem lemna vård åt sådana sjuke, som ej kunde eller borde föras till sjukhusen. Denna sjukvård skulle i främsta rummet omfatta sådana sjukdomsfall, för hvilka en längre och omsorgsfull skötsel under läkares öfverinseende vore af nöden.”

Vården utfördes av sjuksköterskor och läkare och var gratis för de sjuka. Föreningen skulle även ”utöva hygieniskt och moraliskt uppfostrande inflytande”.

Initiativtagare till föreningen var Ebba Lind af Hageby som var dotter till tidningsmannen Lars Hierta. 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad