Text

Inskrivning i Klara fri- och fattigskola för flickor -1817

Klara fri- och fattigskola för flickor öppnade 1813 av församlingens fattighusdirektion. I inskrivningsboken kan man se elevernas namn och adress, när de börjat skolan, hur de uppfört sig och vad föräldrarna hade för yrke.

Föräldrarnas yrken
Bland föräldrarnas yrken 1817 - 1820 finns t.ex. Dödgrävare, Waktmästare, Hof-Lakej, Stalldräng, Stenhuggare, Betjänt och Skomakare. Flera av mödrarna var änkor som t.ex. Brandvakts- Enka, Sidenväfvare Enka, Kusk- Enka och Mur Gesälls Enka

Elevernas uppförande
I kolumnen Anteckningar finns noteringar om flickornas uppförande som t.ex. Uppfört sig Beskedligt, Har flitigt bevistat skolan och varit Beskedlig, Har ej alltid visat lydnad, Har alltid varit Beskedlig, Uppmärksam och Flitig, Har av vårdslöshet och sjelvsvåld ofta försummat Skolan, men då hon infunnit sig der, varit temmeligen Beskedlig.

Fri- och fattigskolor
Fri- och fattigskolorna var en kostnadsfri skolform för fattiga barn i åldern 6-13 år. Både flickor och pojkar togs emot men undervisades var för sig. Kristendom och slöjd var de viktigaste ämnena. Barnen fick också lära sig läsa, skriva och räkna. Den första fri- och fattigskolan i Stockholm öppnade 1794 i Storkyrkoförsamlingen. I början av 1800-talet öppnade fri- och fattigskolor i stadens andra församlingar också. Fri- och fattigskolorna upphörde 1862 då de integrerades i folkskolan.

Läs mer om eleverna i inskrivningsboken för Klara fri och fattigskola.

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Förteckning över skolflickors handarbeten och frånvaro – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Förteckning över skolflickors handarbeten och frånvaro – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Ordning och reda i strumpstickningsskolan

Ordning och reda i strumpstickningsskolan

Skolflickors ”fattningsgåfva”, flit och utförda skoluppgifter – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Skolflickors ”fattningsgåfva”, flit och utförda skoluppgifter – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Skolflicksöden i Stockholm under tidigt 1800-tal / Brita Zacke

Skolflicksöden i Stockholm under tidigt 1800-tal / Brita Zacke

Skolor för fattiga barn
Tema

Skolor för fattiga barn

Från slutet av 1700-talet fanns det i Stockholm så kallade fri- och fattigskolor för fattiga barn i åldern 6-14 år. Fri betyder att skolan var gratis.