Text

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Johanna Charlotta Widerström var 14 år och gick i Klara fri- och fattigskola för flickor. I listan ser du hur många dagar hon och de andra flickorna varit borta från skolan, hur ofta de saknat skor eller inte varit med på bönen.

Sjukdom och utan skor
Johanna Charlotta, som står överst på listan, hade varit sjuk 4 ½ dag. Längst ner på första sidan hittar vi flickan Lovisa Charlotta Sahlman. Hon hade 3 ½ sjukdagar, och noteringen ”utan Skor” vid flera tillfällen i oktober och november 1813.

Fri- och fattigskolor
Fri- och fattigskolorna var en skolform för fattiga barn i åldern 6-14 år. Fri betyder att skolan var kostnadsfri. Både flickor och pojkar togs emot men undervisades var för sig. Barnen fick framförallt lära sig kristendom, handarbete, slöjd, läsning, skrivning och räkning.

Den första fri- och fattigskolan i Stockholm öppnade 1794 i Storkyrkoförsamlingen. I början av 1800-talet öppnade fri- och fattigskolor i stadens andra församlingar också. Klara- fri och fattigskola för flickor öppnade 1813. Fri- och fattigskolorna upphörde 1862 då de integrerades i folkskolan.

Läs mer om flickorna via länkarna till de andra handlingarna från Klara fri- och fattigskola för flickor.

 

 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Förteckning över skolflickors handarbeten och frånvaro – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Förteckning över skolflickors handarbeten och frånvaro – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Inskrivning i Klara fri- och fattigskola för flickor -1817

Inskrivning i Klara fri- och fattigskola för flickor -1817

Ordning och reda i strumpstickningsskolan

Ordning och reda i strumpstickningsskolan

Skolflickors ”fattningsgåfva”, flit och utförda skoluppgifter – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Skolflickors ”fattningsgåfva”, flit och utförda skoluppgifter – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Skolflicksöden i Stockholm under tidigt 1800-tal / Brita Zacke

Skolflicksöden i Stockholm under tidigt 1800-tal / Brita Zacke

Skolor för fattiga barn
Tema

Skolor för fattiga barn

Från slutet av 1700-talet fanns det i Stockholm så kallade fri- och fattigskolor för fattiga barn i åldern 6-14 år. Fri betyder att skolan var gratis.