Litteraturtips

Skolflicksöden i Stockholm under tidigt 1800-tal / Brita Zacke

I början av 1800-talet fick fattiga flickor möjlighet gå i kyrkskolorna, som dittills bara bara varit öppna för pojkar. Här kan man läsa om flickorna i bl.a. Katarina och Klara församlings kyrkskolor, vad de fick lära sig och vad som sedan blev av dem. 123 sidor.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Frånvarolista – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Förteckning över skolflickors handarbeten och frånvaro – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Förteckning över skolflickors handarbeten och frånvaro – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Inez 11 år tas in på Uppfostringsanstalten för flickor - 1898

Skolflickors ”fattningsgåfva”, flit och utförda skoluppgifter – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Skolflickors ”fattningsgåfva”, flit och utförda skoluppgifter – Klara fri- och fattigskola för flickor 1813

Skolor för fattiga barn
Tema

Skolor för fattiga barn

Från slutet av 1700-talet fanns det i Stockholm så kallade fri- och fattigskolor för fattiga barn i åldern 6-14 år. Fri betyder att skolan var gratis.