Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms medeltidsmuseum

1300-talsgata vid Slussen

Platsen vi idag kallar Slussen har en lång historia.
Slussen förbinder Åsön, det medeltida namnet på Södermalm, med Gamla stan där Stockholm växte fram under 1200-talet. Hit har man under hundratals år färdats med häst, båt och släde. Slussen har fått sitt namn efter den lyft- och sänkanordning för fartyg mellan Mälaren och Östersjön som funnits sedan 1600-talet. Den nuvarande slussen är den fjärde i ordningen.

Länge trodde man att stadens bebyggelse främst växte fram på Stadsholmen, Riddarholmen och Helgeandsholmen. Sedan 2013 har arkeologer grävt vid Slussen på grund av omfattande ombyggnationer av platsen och i och med dessa har bilden av Stockholms tidiga historia och utbredning förändrats. Syftet med utgrävningarna är att ta reda på när bebyggelsen i denna del av Södermalm etablerades,  vilken typ av bebyggelse och verksamhet som fanns på platsen och ett försök till att fastställa invånarnas sociala status.

Bilden visar en stenlagd gata från tidigt 1300-tal eller sent 1200-tal vilket är ett mycket tidigt exempel på en stenlagd gata utanför staden. Kammar och keramik från 1300-tal och sent 1200-tal visar att den medeltida materiella kulturen på Södermalmstorg höll samma klass som den inne på Stadsholmen.

Fotograf: Arkeologikonsult

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad